Novela Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uredba CLLD)

25 Nov 2019

Spoštovani,

obveščamo, da je bila v Uradnem listu št. 68/2019, dne 15. 11. 2019 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Spremenjena uredba prinaša kar nekaj pomembnih olajšav za izvajanje pristopa LEADER/CLLD, obenem pa bo pripomogla k zmanjšanju upravnih bremen upravičencev in organov, ki izvajajo upravni pregled vlog in zahtevkov.

S spremembo Uredbe se iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) dodaja 3 mio EUR za izvajanje operacij sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki bodo razpisana z javnim razpisom ministrstva. Iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) pa se nameni 1 mio EUR dodatnih sredstev za ribiške LAS.

Za vodenje in animacijo LAS se znižuje odstotek za potrebno izvajanje animacije posameznega LAS v posameznem koledarskem letu ter skladno s spremembo statističnih podatkov nekoliko zvišuje urna postavka za delo zaposlenih pri vodilnem partnerju LAS.

Pomembna sprememba je, da celotni sistem vlaganja vlog in zahtevkov preide na elektronski vnos tudi za EKSRP in ESPR, ki se prične uporabljati s 1. julijem 2020. Prav tako pa bodo sedaj tudi za sklada EKSRP in ESPR stroški upravičeni že od oddaje vloge na Agencijo RS za kmetijske trga in razvoj podeželja naprej in ne šele od datuma odločbe, kakor je veljalo do zdaj. S spremembo se pričakuje, da se bo pospešilo izvajanje operacij in s tem črpanje sredstev. Pri tem pa velja, da operacije ne bodo smele biti fizično zaključena pred izdajo odločbe.

Popravljene in poenostavljene so tudi zahtevane priloge k vlogam za Evropski sklad za regionalni razvoj ter priloge, ki jih je potrebno priložiti zahtevkom za sklada EKSRP in ESPR.

Povezava do novele uredbe se nahaja tukaj. 


vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43