NOVE POTRDITVE OPERACIJ IZ SREDSTEV CLLD NA OBMOČJU LAS POSAVJE: SOFINANCIRANJE POTRJENO IZ SREDSTEV EKSRP ŠE ZA DVE OPERACIJI

12 Jun 2018

NOVE POTRDITVE OPERACIJ IZ SREDSTEV CLLD NA OBMOČJU LAS POSAVJE

SOFINANCIRANJE POTRJENO IZ SREDSTEV EKSRP ŠE ZA DVE OPERACIJI

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je v prvi polovici junija s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), prejela potrditev dveh operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje.

Potrjeni sta operaciji: »Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov« (akronim: »VARUJVODO«)« in »Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja« (akronim: »Priložnosti«).

Operacija z nazivom »Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov«, prijavitelja Občina Krško, s štirimi partnerji: Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d., Javno Podjetje Komunala Brežice d .o. o., Javno podjetje Komunala Sevnica d. o. o. in Zavodom Svibna, regijskim zavodom za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja, v skupni višini  195.597,99 €, bo sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Predvideni znesek sofinanciranja je 137.397,51€, zaključek operacije je predviden do 30. 04. 2020.

Operacija z nazivom »Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja«, prijavitelja Občina Sevnica s parterji: Rainer Kozmetika d. o. o., Knof Zavod za kreativni razvoj Sevnica – socialno podjetje, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Osnova šola Tržišče, Osnovna šola Krmelj, Osnovna šola Marjana Nemca Radeče ter Turističnim društvom Loka pri Zidanem mostu, v skupni višini 79.058,20€, bo sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 57.091,37€, zaključek operacije je predviden do 30. 09. 2019, izvajanje operacije pa bo v celoti potekalo na problemskem območju Občine Radeče.

Obe operaciji sta bili konec aprila 2017 oddani na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje v letu 2017 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Po zaključenih postopkih odobritve operacij na nivoju LAS Posavje (julij 2017) je Regionalna razvojna agencija Posavje predloge operacij posredovala v potrditev Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je v preteklem tednu s pozitivnima odločbama navedenim upravičencem odobrila sredstva in pričetek izvajanja obeh operacij. Obe operaciji sta skladni z upravičenim namenom oz. prispevata k upravičenemu področju ukrepanja:

  • VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE (Izboljšanje stanje okolja)
  • USTVARJANJE DELOVNIH MEST (Inovativna partnerstva za rast)

Gre za sofinanciranje operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja na območju LAS Posavje 2014–2020, kazalniki in rezultati so skladni s Programom razvoja podeželja 2014–2020. Več o vsebini potrjenih operacij LAS Posavje si lahko preberete tukaj.

Regionalna razvojna agencija Posavje bo 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijska sklada za razvoj podeželja (EKSRP) objavila predvidoma jeseni 2018.

Trenutno sta za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 odprta dva javna poziva –  Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Razpisa sta odprta do 21. 06. 2018, razpisna dokumentacija in več informacij je dostopnih na spletni strani LAS Posavje tukaj.

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43