LAS POSAVJE USPEŠNO PO SREDSTVA CLLD ZA SOFINANCIRANJE NOVEGA PROJEKTA SODELOVANJA LAS

07 Jul 2020

SOFINANCIRANJE POTRJENO IZ SREDSTEV EKSRP ZA PROJEKT »CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ«

 Regionalna razvojna agencija Posavje, vodilni partner LAS Posavje, je v začetku julija s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), prejela potrditev za sofinanciranje novega projekta sodelovanja LAS za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje.

Izbrani projekt sodelovanja »Centri interpretacije zavarovanih območij« je LAS Posavje pripravil v partnerstvu skupaj s tremi slovenskimi LAS: LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS s Ciljem, LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in s partnerji z območja LAS Posavje: RRA Posavje, Občina Sevnica in JZ Kozjanski park.

Projekt je bil odobren v okviru 5. javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) – za podukrep 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja operacij sodelovanja lokalnih akcijskih skupin«. MKGP je na navedenem razpisu odobril devet projektov sodelovanja LAS v skupni vrednosti 3.019.506,52 EUR. Partnerji projekta »Centri interpretacije zavarovanih območij« so skupaj zaprosili za 390.178,46 EUR sofinanciranja, od tega bo za izvedbo projekta na območju LAS Posavje s strani sklada EKSRP namenjenih 99.999,42 EUR.

Okoljski projekt, katerega rdeča nit je povezovanje štirih zavarovanih območij narave ter ozaveščeno izkoriščanje potencialov narave dediščine za trajnostni razvoj in krepitev perspektivne turistične dejavnosti, se bo pričel izvajati v začetku leta 2021. Izvedba bo trajala dve leti, predvidoma do konca leta 2022. Partnerji projekta bodo skupaj in vsak na svojem območju skrbeli za ozaveščanje o pomenu varovanja okolja in narave, izdelali bodo načrt interpretacije zavarovane narave z itinerarji za različne ciljne skupine in z investicijami uredili t. i. interpretacijske točke zavarovanih območij. Posavju bo projekt prinesel pomembno pridobitev, t. j. ureditev namestitvenih kapacitet v Tončkovem domu na Lisci, kjer bodo kot aktivnost projekta izvedeni tudi novi naravoslovni dnevi za učence posavskih osnovnih šol. Z ureditvijo sob v Tončkovem domu se hkrati povečuje dostopnost izobraževalnih, rekreativnih in turističnih vsebin tudi za vse ostale prebivalce in obiskovalce območja LAS Posavje.

Projekt za območje LAS Posavje sicer predstavlja nadgradnjo projekta sodelovanja LAS »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem«, ki je v zaključni fazi izvajanja in je izpostavil potrebo po nadaljnjem ozaveščanju o pomenu varovanja narave, infrastrukturnih ureditvah in boljšem izkoristku edinstvenega potenciala, ki ga je Posavje pridobilo leta 2010 z razglasitvijo Unescovega Biosfernega območja Obsotelje in Kozjansko. V slednjem v različnih deležih leži kar pet od šestih posavskih občin. 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43