LAS POSAVJE NAPREJ Z AKTUALNO PREDSEDNICO

08 Nov 2019

LAS POSAVJE NAPREJ Z AKTUALNO PREDSEDNICO

NOVA PODPREDSEDNICA LAS POSAVJE IZBRANA IZ SEKTORJA AKVAKULTURE

Krško – v četrtek, 7. 11. 2019, je na sedežu RRA Posavje, vodilnega partnerja LAS Posavje, potekala 1. (ustanovna) seja upravnega odbora LAS Posavje. Petnajst predstavnikov, ki so bili v UO izvoljeni na 10. seji skupščine LAS Posavje sredi oktobra, se je včeraj v novi zasedbi sestalo prvič – predvsem z namenom izvolitve novega predsednika in podpredsednika LAS Posavje, ki se jima to jesen prav tako izteče 4-letni mandat.

Sejo UO je vse do izvolitve novega predsedstva vodila predstavnica vodilnega partnerja LAS Posavje, Nataša Šterban Bezjak, RRA Posavje, ki je po izvedbi volitev besedo predala aktualni predsednici LAS Posavje. Člani UO LAS Posavje so namreč zaupanje za opravljanje funkcije predsednika/-ce LAS Posavje za štiriletno mandatno obdobje oziroma do zaključka programskega obdobja ponovno podelili mag. Janji Jordan, Občina Krško, ki LAS Posavje zastopa od oktobra 2015. Obstoječo podpredsednico Mojco Žganec Metelko, Zavod Knof so. p., pa bo nasledila Suzana Pavlič iz Ribogojstva Pavlič, Akval d. o. o., predstavnica sektorja akvakulture.

S pogledom v prihodnost se je UO dotaknil tudi novega programskega obdobja 2021‒2027, predvsem, kar se tiče napovedi o vključitvi Evropskega socialnega sklada v program CLLD ter črpanja sredstev ribiškega sklada. Člani UO LAS Posavje so bili enotni, da je LAS Posavje zelo uspešen pri črpanju evropskih sredstev iz vseh treh skladov CLLD (Evropskega kmetijska sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo), še posebej pa iz ribiškega sklada, ki nam je bil ob začetku tega programskega obdobja neznanka, a nam je Posavcem kljub temu uspelo najti uspešno formulo za sestavo partnerstev in vsebin ribiških projektov. Slednji namreč temeljijo na pristopu od spodaj navzgor, saj vključujejo tako ribogojce kot tudi lokalne skupnosti in nevladni sektor, ki vsak na svoj način pripomorejo k celovitosti, učinkovitosti in trajnosti projektov in k inovativnem razvoju območja LAS Posavje. Kar se tiče ribiškega sklada so našo uspešnost prepoznali tudi na nacionalnem nivoju in nam v ta namen dodelili sredstva za uspešnost v višini 375.384,82 €. Neuradni napovedi, da naj bi v naslednji programski perspektivi obstajal samo en celinski ribiški LAS, pa člani UO in udeleženi ribogojci odločno nasprotujejo, s čimer bodo seznanili tudi pristojne organe upravljanja in odgovorne za načrtovanje izvajanja mehanizma CLLD v naslednjem programskem obdobju.  

NOVI JAVNI POZIVI ZA VSE TRI SKLADE V ZAČETKU LETA 2020

Regionalna razvojna agencija Posavje bo naslednje javne pozive za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijska sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) objavila v začetku leta 2020. Več informacij o aktualnih zadevah LAS Posavje na:  http://www.las-posavje.si/.

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43