LAS POSAVJE JE OBJAVILA 2. JAVNA POZIVA za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje v letu 2018 ESRR in ESPR

05 Apr 2018

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je v petek, 30. 3. 2018, objavila 2. JAVNA POZIVA za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR.

Javna poziva bosta odprta do četrtka, 21. 6. 2018 (do 12. ure – v primeru osebne dostave v pisarno vodilnega partnerja).

Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje in sofinanciranje njihovih stroškov. Javna poziva se izvajata kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega, v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje operacij je LAS Posavje dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje ESRR in ESPR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje.

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 1.550.000 EUR; od tega: 550.000 EUR iz sredstev ESRR ter 1.000.000 EUR iz sredstev ESPR. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov, za operacije sofinancirane iz ESRR znaša do 80 % in za operacije sofinancirane iz ESPR znaša 100 %, 85 % ali 50 %.

Dodatne informacije o javnih pozivih LAS daje vodilni partner LAS, in sicer po telefonu: na številki 07 488 10 52 za sklad ESRR in 07 488 10 47 za sklad ESPR vsak delovnik med 9. in 14. uro, po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si in osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja, CKŽ 2, 8270 Krško.

Razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi: http://www.las-posavje.si/aktualni.html

Vse zainteresirane vljudno vabimo na predstavitve javnih pozivov, ki bodo v:

 

Radeče

ponedeljek, 16. april 2018, ob 11.30 uri

Sejna soba Občine Radeče

Bistrica ob Sotli

sreda, 18. april 2018, ob 11.30 uri

predavalnica obnovljene sušilnice v Bistrici ob Sotli

Krško

petek, 20. april 2018, ob 11. uri

sejna soba A na Občini Krško

Brežice

ponedeljek, 23. april 2018, ob 11.30 uri

Mestna hiša v Brežicah

Sevnica

sreda, 25. april 2018, ob 11.30 uri

Trški dvorec v Sevnici

Kostanjevica na Krki

Četrtek, 26. aprila 2018, ob 11. uri

sejna soba Občine Kostanjevica na Krki

 

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, bo 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja objavila po prejemu odločb za vloge za operacije, oddane na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018  EKSRP, s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43