LAS Posavje in predstavniki ribiških LAS iz Litve (Network of Lithuanian FLAGs): Povezovanje skozi skupne razvojne cilje

08 Dec 2023

Dne 7. decembra 2023 so se predstavniki ribiških LAS iz Litve (Network of Lithuanian FLAGs) udeležili obiska v Sloveniji, ki ga je organizirala Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, v sodelovanju z Direktoratom za hrano in ribištvo pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Po programu so si ogledali dosežke projektov LAS Posavje, sofinanciranih iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) ter se srečali predstavniki LAS Posavje.

Litvanski gostje so v sklopu štiridnevnega obiska najprej obiskali Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer so se seznanili z izzivi in priložnostmi v pristopu Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community-Led Local Development – CLLD) v Sloveniji, s poudarkom na akvakulturi.

Med obiskom v Posavju so udeleženci spoznali izjemne rezultate projekta Po-savski rečni turizem (PORT) v občini Radeče, ki je privedel do vzpostavitve ribiške vasice s tremi lesenimi hišicami za nastanitev (ribiških) obiskovalcev. Posebna pozornost je bila namenjena tudi projektu Posavski Ribji krog, ki predstavlja inovativno prakso v ohranjanju naravnih ribjih virov. Oba projekta so prikazali predstavniki Občine Radeče in JZ KTRC Radeče.

Odzivajoč na skupne izzive v trajnostnem razvoju, so predstavniki LAS Posavje in FLAG-ov iz Litve združili moči, da bi izmenjali izkušnje, znanje in dobre prakse med državama. Poudarili so povezanost med Slovenijo in Litvo, kjer se srečujejo s podobnimi izzivi in cilji na področju razvoja podeželja in akvakulture. Skupna točka vseh je prizadevanje za razvoj in promocijo ribiškega sektorja, z vzpostavljanjem trajnostnih praks in spodbujanjem večje konzumacije in prodaje lokalnih rib ter gospodarske rasti lokalnih skupnosti.

Dan se je zaključil v Restavraciji A3 na gradu Rajhenburg, kjer so udeleženci ob popolnem kulinaričnem doživetju okusili jedi iz lokalne postrvi ter izmenjali dragoceno znanje in dobre prakse. Predstavnice Regionalne razvojne agencije Posavje – Nataša Šerbec, Nataša Šterban, Nataša Kežman in Lucija Avguštin ter predsednica novega Ribiškega LAS Posavje 2021-2027, Suzana Wallner, so prepričane, da bo izmenjava izkušenj s partnerji iz Litve prispevala k nadaljnjemu razvoju trajnostnih in inovativnih praks in k morebitnim skupnim projektom sodelovanja.

Delegacija iz Litve svoj obisk nadaljuje s srečanjem z LAS Istre. V Posavju pa so že izrazili željo, da se v našo regijo še kdaj vrnejo – z odprtim povabilom, da tudi predstavniki LAS Posavje kdaj v Litvi spoznajo njihove projekte in akvakuturne dosežke.

 

LAS Posavje

   

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43