Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

LAS POSAVJE GOSTIL MEDNARODNI POSVET LAS

19 Oct 2021

Mednarodni posvet LAS: »Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo«, ki je potekal od 30. 9. – 2. 10. 2021 v Posavju, je gostila in soorganizirala Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje. Na posvetu je sodelovalo več kot 100 predstavnikov slovenskih lokalnih in nacionalnih ustanov, evropskih ustanov in gospodarstva, iz 52 inštitucij, ki so prišli iz devetih držav: Slovenije, Belgije, Češke, Finske, Hrvaške, Latvije, Litve, Makedonije in Švedske.

V času posveta so predstavnice RRA Posavje, Mag. Nataša Šerbec, direktorica, Nataša Šterban Bezjak, vodja službe za projektno sodelovanje ter Lucija Avguštin, Urška Renko in Nataša Kežman iz projektne pisarne LAS Posavje, vseskozi skrbele za organizacijo, izmenjevale izkušnje med LAS-i z izvajanjem CLLD projektov, iskale nove ideje za razvoj projektnih idej ter morebitne partnerje za skupne projekte.

Po uvodnih pozdravih in dobrodošlici organizatorjev so v četrtkovem popoldanskem delu potekale štiri delavnice:

  • Pomen Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za razvoj lokalnih pobud,
  • Izvajanje projektov s socialnimi vsebinami in povezava z Evropskim socialnim skladom (ESS),
  • Stališče Odbora regij o CLLD in vidik pametnih vasi in
  • Prispevek LAS k razvoju pametnih vasi.

Predstavniki 37 lokalnih akcijskih skupin, med njimi tudi pet za ribištvo, so pripravljali predloge za uveljavljanje principa pametnih vasi s sredstvi iz ESRR in ESS ter prispevek CLLD in LAS. Vodje delavnic so v plenarnem delu predstavili zaključke, nato je sledila razprava. V večernem delu je potekala slovesnost ob 30 letnici delovanja programa LEADER v EU na kateri je Mag. Miran Stanko, župan Občine Krško orisal kako pametne rešitve bogatijo podeželje Posavja, predsednik DRSP, Aleš Zidar je izpostavil vlogo DRSP in programa LEADER v Sloveniji, ki je tudi v Sloveniji pomemben del razvoja podeželja, državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Anton Harej pa je poudaril vsebinski in finančen pomen povezovanja različnih skladov (kmetijskega, regionalnega in v novi perspektivi tudi socialnega sklada) v izvajanje CLLD. Poslanec Evropskega parlamenta, Franc Bogovič je predstavil kaj pomeni Evropski način življenja na podeželju ter poudaril pomen vključevanja gospodarstva v iniciativo pametnih vasi, predsednica ELARD Marion Eckardt pa je udeležence spomnila kako 7 principov LEADER vpliva na ustvarjanje dodane vrednosti in socialnega kapitala na podeželju. V okviru projekta Newbie je prof. dr. Irma Potočnik Slavič, Filozofska fakulteta, podelila nagrado za inovativnega novega pristopnika v letu 2020. Pred slovesno večerjo je zbrane pozdravil še lastnik Treh lučk Igor Zorko.

Drugi dan programa, 1. 10. 2021, so udeleženci posveta LAS na daljavo iz Treh lučk spremljali konferenco »Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo«, ki je potekala na Gradu Rajhenburg. Skupne zaključke četrtkovih delavnic LAS je predstavil Goran Šoster, direktor Pleške razvojne agencije, dobre prakse projektov pametnih vasi pa je predstavila Mag. Janja Jordan, predsednica LAS Posavje.

Po konferenci so se udeleženci posveta odpravili na ogled dobrih praks v območju LAS Posavje, pridružili pa so se tudi visoki gosti, ki so konferenco spremljali na gradu. Med ogledom so gostitelji predstavili regijo Posavje in LAS Posavje. V Vinski kleti Krško, ki je tudi primer dobre prakse sofinancirane s sredstvi LEADER, pa so udeleženci spoznali njihov razvoj skozi različna obdobja ter v degustacijskem prostoru okusili nekaj vzorcev vina in tipične lokalne jedi.

Sobota je bila namenjena predstavitvam dobrih praks s področja Pametnih vasi. Heini Niklas-Salminen in Pirkko Syrjäläinen sta predstavili SmartRural 21, Finska, vas Raudanmaa. Člani Zelene energetske zadruge Križevci (Erica Svetec in Goran Čačić) iz Hrvaške so predstavili svoje delovanje, ravno tako sta predstavili delovanje pametnih vasi na Hrvaškem, Bojana Markotić Krstinić iz LEADER mreža Hrvaške in Ivana Radaković, LAS Prigorje. Na posvetu so se predstavili tudi Toyota GO mobilnostne storitve, SunContract energetske tržnice in Telekomove storitve za starostnike na podeželju, ki so udeležencem pokazali kakšne rešitve gospodarski sektor razvija kot odgovor na potrebe podeželja.

Po predstavitvah so udeleženci odšli na terenski ogled dobrih praks LAS Posavje na Lisco v Sevnici, kjer jih je poleg Vlaste Kuzmički, vodje oddelka za gospodarske dejavnosti in vodje projektov sprejel tudi Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica.

Mednarodni posvet LAS je organiziralo Društvo za razvoj Slovenskega podeželja s partnerji: LAS Posavje in Občino Krško, Evropsko LEADER mrežo za razvoj podeželja, LEADER mrežo Hrvaške ter Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Mrežo za razvoj podeželja. Tovrstni posveti pripomorejo k medsebojnemu spoznavanju, aktivnejšemu sodelovanju med LASi ter lažjemu reševanju aktualnih problemov pri izvajanju ukrepa CLLD.

Utrinki s posveta:

              

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43