ČLANI LAS POSAVJE OBISKALI LAS ISTRE

16 Nov 2023

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je za člane LAS Posavje 8. 11. 2023 organizirala strokovno ekskurzijo - ogled dobrih, inovativnih praks v slovenski Istri. Ogledali smo si rezultate inovativnih projektov in se seznanili z delom LAS Istre, ki ga vodi Središče Rotunda iz Kopra. LAS Istre je tako kot LAS Posavje območje, ki je upravičeno do črpanja sredstev iz treh evropskih skladov; kmetijskega, regionalnega in ribiškega. Razvoj podeželja v slovenski Istri je še zlasti obetaven in raznolik zaradi učinkovitega povezovanja ribičev, kmetov in obrtnikov v skupnosti.

V Ankaranu nas je dr. Danijel Starman, predstavnik Občine Ankaran popeljal po obalni pešpoti, kjer je lokalna skupnost z namenom nadgradnje obalne pešpoti s prijavo projekta Čez slani travnik pridobila sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru katerega je bila urejena telovadnica na prostem, javna razsvetljava in postavljena urbana oprema. Obenem je z interpretativnimi tablami vzdolž mediteranskega travnika zaživela tudi učna pot.

Na Ribiškem pomolu v Kopru sta kot uspešen rezultat diverzifikacije ribiškega poklica v okviru dveh projektov, sofinanciranih iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, zaživeli dve kulinarični ponudbi: FOLPO – fini okusni lokalni proizvodi in Kulinarična ponudba lastne ribe in ekološke hrane na katamaranu. Obe ponujata sveže pripravljeno morsko hrano neposredno na obali.

V starem mestnem jedru Izole deluje center uporabnih predmetov, ki prebivalcem in obiskovalcem ponuja možnost izmenjave ali zgolj nakupa rabljenih predmetov, ki tako dobijo novo priložnost za uporabo. Prvo izmenjevalno središče v slovenski Istri je plod projekta Uporabni odpadki, sofinanciranega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V Šmarju nas je sprejel mag. Andrej Medved, predsednik Krajevne skupnosti Šmarje in hkrati tudi LAS Istre, dan pa se je zaključil v vasici Padna s predstavitvijo modela aktiviranja domačinov k privabljanju obiskovalcev s križark. Okušanje lokalnih dobrot in druženje z domačini v Padni na lokalni tržnici je primer dolgoletnega dela in razvoja skupnosti od spodaj navzgor, ki v javnosti velja za zelo uspešnega. Sledijo načelu, da zadovoljen gost zagotavlja blaginjo celotni skupnosti, ne le tistemu, ki je poskrbel za njegovo prijetno doživetje.

Poklon slovenski slikarski umetnosti predstavlja Galerija Božidarja Jakca, ki so jo vaščani uredili v prenovljenih prostorih nekdanje italijanske šole v Padni. Ta veliki slovenski slikar in grafik, po katerem je poimenovana galerija v Kostanjevici na Krki, je namreč del svojega otroštva preživel v Padni. Posavci in Istra imamo torej skupno pomembno točko s področja kulture za nadaljnja sodelovanja.

Zahvaljujemo se predstavnikoma Središče Rotunda Koper, vodilnemu partnerju LAS Istre – Denisu Goja in dr. Bojanu Mevlja za strokovne predstavitve in gostoljubje, udeležencem pa za dobro družbo. Prepričani smo, da je ogled dobrih praks dal članom LAS Posavje veliko idej, ki se bodo uresničile v morebitnih novih predlogih projektov.

RRA Posavje, kot vodilni partner novo vzpostavljenih LAS Posavje 2021-2027 in Ribiškega LAS Posavje 2021-2027, je trenutno v postopku usklajevanja dveh strategij lokalnega razvoja z resornima ministrstvoma. Po prejemu odločb o potrditvi obeh novih LAS in SLR pa spomladi v letu 2024 že načrtuje objave novih javnih pozivov za sofinanciranje projektov do leta 2027 – iz treh skladov: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA).

LAS Posavje

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43