Člani LAS Obsotelje in Kozjansko obiskali LAS Posavje

28 Nov 2017

Posavje, 24. 11. 2017 - LAS Posavje je zadnji petek v novembru na strokovni ekskurziji gostil člane LAS Obsotelje in Kozjansko. Primere dobrih praks z območja LAS Posavje si je ogledalo 28 članov in predstavnikov Razvojne agencije Sotla, t. j. vodilnega partnerja LAS Obsotelje in Kozjansko.

Udeležence strokovne ekskurzije smo v sončnem dnevu popeljali skozi Posavje in jim iz nabora 24 realiziranih projektov, ki so bili v preteklem programskem obdobju 2007-2013 sofinancirani s sredstvi LEADER, prikazali tri uspešne zgodbe. Slednje se, kljub dejstvu, da so sredstva za izvajanje že pošla, še vedno razvijajo in postajajo stalnica, ki krepi identiteto Posavja. Nosilni partner projekta »Modra frankinja - žametno vino Posavja«, Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti - KŠTM Sevnica, je na Gradu Sevnica predstavil svoj doprinos k dvigu dodane vrednosti in promocije vina modra frankinja, preko katerega v Posavju zavzeto spodbuja povezovanje ponudnikov proizvodov višje kakovosti za enoten nastop na domačih in tujih trgih. Da za sodelovanje in razvoj ni meja, je poudaril tudi nosilni partner projekta »Vpliv trapistov na posavsko podeželje«, Kulturni dom Krško, ki je na Gradu Rajhenburg prisotne popeljal skozi življenje in zapuščino menihov Trapistov ter s sladkimi okusi opomnil, da čokolada, ki je prepričala cesarja Franca Jožefa, izhaja prav iz naših krajev. Z namenom, da bi obiskovalcem z območja LAS Obsotelje in Kozjansko - posledično pa tudi drugim - Posavje še bolj približali, je bil kot tretji predstavljen projekt Občine Brežice, ki je kot nosilni partner predstavila »Vrata turizma destinacije Posavje«. V sklopu projekta, ki se je zaključil leta 2013, danes v Brežicah deluje obnovljena Mestna hiša, ki turistom in lokalnim ponudnikom nudi trgovino z lokalnimi proizvodi, vinoteko posavskih vin, turistično-informacijski center in prostore za protokolarne namene.

Dan smo zaključili s predstavitvijo delovanja LAS Posavje 2014-2020, z okušanjem naših pristnih jedi in ciljem, da ob spoznavanju rezultatov preteklega dela skupaj zastavimo nova uspešna sodelovanja. O združljivih interesih LAS Obsotelje in Kozjansko in LAS Posavje namreč ne pričajo samo vino, čokolada in trud za razvoj turizma, temveč tudi dejstvo, da smo skupaj že spisali projekt sodelovanja »Biosferna območja Slovenije« - MaB, ki smo ga v partnerstvu še šestih slovenskih LAS konec poletja oddali na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Slednja potrditve omenjenega projekta še ni podala, vsekakor pa upamo na pozitiven rezultat in pričetek izvajanja skupnih aktivnosti projekta.

   

  

 

 

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43