KMALU NOV JAVNI POZIV LAS POSAVJE ZA SREDSTVA ESRR

21 Apr 2021

V torek, 20. 4. 2021 je v potekala 6. redna seja upravnega odbora LAS Posavje. Predstavniki upravnega odbora so med drugim potrdili razpisno dokumentacijo za 4. javni poziv LAS Posavje Evropskega sklada za regionalni razvoj in razpravljali o novem programskem obdobju 2021-2027.

Potencialne prijavitelje projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje obveščamo, da bo Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, predvidoma v maju objavila 4. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje v letu 2021 Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Objava javnega poziva je pogojena s prejemom Odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o potrditvi spremembe SLR LAS Posavje, dodatno pa tudi s potrditvijo razpisne dokumentacije s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

V okviru javnega razpisa je predvideno sofinanciranje projektov, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju SLR na območju LAS Posavje, in sofinanciranje njihovih stroškov v višini 293.865,97 EUR. Črpanje sredstev bo možno iz naslova dveh ukrepov, in sicer U1: Podjetniške ideje za nova delovna mesta in U5: Izboljšanje stanja okolja, kar pomeni, da morajo biti temu prilagojene tudi vsebine projektov.

Prijavitelji bodo lahko pravne osebe javnega in zasebnega prava, nevladne organizacije in fizične osebe (samo samostojni podjetniki), ki imajo stalno bivališče oziroma delujejo na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.

Rok za oddajo prijav bo predvidoma 22. 6. 2021, razpisna dokumentacija pa bo dosegljiva na spletni strani LAS Posavje: http://www.las-posavje.si/4-javni-poziv-esrr.html

Verjamemo, da se bodo v povezavi z izpolnjevanjem vloge za prijavo projekta na javni poziv porajala številna vprašanja, zato vas vabimo, da se dogovorite za svetovanje, ki vam bo v pomoč pri pripravi vloge. Dodatne informacije o javnih pozivih LAS Posavje daje vodilni partner, in sicer po telefonu: 07 488 10 52 in 07 488 10 40, po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si ali osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja, Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško.

Na omenjeni seji upravnega odbora LAS Posavje je med drugim stekla beseda o novem programskem obdobju 2021-2027 in zmanjšanju birokratskega bremena upravičencev projektov LAS, zato vas vabimo, da nam posredujete vaše predloge poenostavitev pri izvajanju operacij financiranih iz sredstev CLLD, pri tem lahko izhajate tudi iz izkušenj, ki jih imate z izvajanjem ostalih EU programov. Vaše predloge in rešitve pričakujemo do 7. 5. 2021 na elektronski naslov las.posavje@rra-posavje.si .

 

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43