Izvoljeni novi člani organov LAS Posavje

16 Oct 2019

Na 10. redni seji skupščine LAS Posavje, ki je potekala v torek, 15. 10. 2019 v sejni sobi A Občine Krško, so potekale volitve organov LAS Posavje, saj se izvoljenim organom letos izteče 4-letni mandat.

Skladno z vsemi pravnimi podlagami LAS Posavje je bil izvoljen nov petnajst-članski upravni odbor ter nov tri-članski nadzorni odbor, v katerih so zastopani predstavniki javnega sektorja, ekonomskega sektorja ter organizacije civilne družbe in fizičnih oseb. Novi predstavniki organov LAS Posavje za štiri (4) letno mandatno obdobje oziroma do zaključka programskega obdobja so:

 

Člani upravnega odbora LAS Posavje:

- predstavniki javnega sektorja:

 1. VLASTA KUZMIČKI, OBČINA SEVNICA
 2. KRISTINA OGOREVC RAČIČ, CPT KRŠKO
 3. JANJA JORDAN, OBČINA KRŠKO
 4. ROMAN MATJAŠIČ, OBČINA BREŽICE
 5. ALENKA ČERNELIČ KROŠELJ, POSAVSKI MUZEJ BREŽICE
 6. DUBRAVKA KALIN, KTRC RADEČE

- predstavniki ekonomskega sektorja:

 1. SUZANA PAVLIČ, AKVAL D. O. O.
 2. NATALIJA GORIČAR SEVŠEK, RIBOGOJSTVO GORIČAR D. O. O.
 3. MITJA UDOVČ, JP KOMUNALA SEVNICA
 4. JANJA STARC, ZAVOD OBRNITKOV IN PODJETNIKOV POSAVJE, OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA KRŠKO
 5. SABINA ŽIBERT, KOSTAK D. D.
 6. KATARINA SIMONČIČ, KMEČKA ZADRUGA KRŠKO

- predstavniki organizacij civilne družbe in fizičnih oseb:

13. BERNARDKA ZORKO, ZAVOD SVIBNA

14. ANDREJA PAVLIN, ZAVOD DOBRA DRUŽBA

15. MARUŠA MAVSAR, ZAVOD NEVIODUNUM

 

Člani nadzornega odbora LAS Posavje:

- predstavnik javnega sektorja:

 1. ANA BERCKO, OBČINA BISTRICA OB SOTLI

- predstavnik ekonomskega sektorja:

 1. GORAN UDOVČ, RUDAR SENOVO D. O. O.

- predstavnik organizacij civilne družbe in fizičnih oseb:

 1. MARIJA DUKTAJ FRUK, ZAVOD DOBRA DRUŽBA

 

Vsem novoizvoljenim članom organov LAS Posavje iskreno čestitamo!

 

 

  

 

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43