IZVEDENI 3. REDNA SEJA UPRAVNEGA ODBORA IN 12. SEJA SKUPŠČINE LAS POSAVJE

19 Feb 2020

V torek, 18. 02. 2020 sta v prostorih Regionalne razvojne agencije Posavje potekali seji organov LAS Posavje, in sicer:

3. redna seja upravnega odbora LAS Posavje

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnika 2. redne seje
 3. Predlog poročila o delu LAS Posavje za leto 2019
 4. Predlog razpisne dokumentacije za 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 za: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)
 5. Predlog razpisne dokumentacije za 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 za: Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR)
 6. Predlog razpisne dokumentacije za 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 za: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR
 7. Predlog projekta sodelovanja:
  • »Centri interpretacije zavarovanih območij«
  • »Zeleni karavaning«
 8. Članstvo v LAS Posavje 2014–2020
  • Potrditev vstopa novega člana v LAS Posavje
 9. Predlog strokovne ekskurzije LAS Posavje
 10. Pobude in predlogi

12. redna seja skupščine LAS Posavje:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnika 11. redne seje
 3. Seznanitev s Poročilom o delu LAS Posavje 2014-2020 za leto 2019
 4. Potrditev projektov sodelovanja:
  • »Centri interpretacije zavarovanih območij«
  • »Zeleni karavaning«
 5. Seznanitev s poročilom nadzornega odbora LAS Posavje
 6. Razno

RRA Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je organom predstavil poročilo o delu LAS Posavje 2014-2020 za leto 2019, predloge razpisnih dokumentacij za objavno naslednjih javnih pozivov LAS Posavje - EKSRP, ESPR in ESRR in dva predloga za prijavo projektov sodelovanja na odprt 5. javni razpis MKGP za Podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Upravni odbor in skupščina sta potrdila predlagano gradivo vodilnega partnerja LAS Posavje. Obravnavane in potrjene so bile tudi ostale točke dnevnega reda. 

LAS Posavje bo - skladno z dogovorom na 3. seji UO LAS Posavje - naslednje javne pozive za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS Posavje za sklade EKSRP, ESPR in ESRR objavil po prejemu Odločbe organov upravljanja  o potrditvi spremembe SLR LAS Posavje. Javni pozivi bodo objavljeni na spletni strani LAS Posavje. 

Utrinki s sej: 

 

 

 

 

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43