IZVEDENE SEJE ORGANOV LAS POSAVJE

10 Dec 2021

V torek, 07. 12. 2021 so potekale seje organov LAS Posavje, in sicer:

5. redna seja nadzornega odbora LAS Posavje

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Seznanitev z menjavo člana Nadzornega odbora LAS Posavje
 3. Potrditev zapisnika 4. redne seje
 4. Potrditev predloga Letnega načrta aktivnosti LAS Posavje 2014–2020 za leto 2022
 5. Razno

8. redna seja upravnega odbora LAS Posavje

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnika 7. redne seje
 3. Seznanitev z Obvestilom MKGP o dodelitvi dodatnih sredstev sklada EKSRP iz naslova podaljšanja programskega obdobja 2014-2020
 4. Predlog 4. spremembe SLR LAS Posavje
 5. Predlog preklica dela sklepa UO LAS Posavje št. VIII/6-2016, z dne 14. 12. 2016
 6. Članarine LAS Posavje za leto 2022
 7. Predlog Letnega načrta LAS Posavje 2020-2014 za leto 2022
 8. Predstavitev operacij, prejetih na 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2021 – ESRR in Poročilo ocenjevalne komisije LAS Posavje o delu in seznam operacij, razvrščenih po doseženem številu točk za 4. javni poziv 2021 – ESRR
  1. 1/ESRR: Občina Krško: Grajske sanje;
  2. 2/ESRR: Občina Radeče: POJNT;
  3. 3/ESRR: Komunala Sevnica: DIGIVODA
 9. Obravnava operacij in izbor predlogov operacij za sofinanciranje za 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2021 – ESRR
  1. 1/ESRR: Občina Krško: Grajske sanje;
  2. 2/ESRR: Občina Radeče: POJNT;
  3. 3/ESRR: Komunala Sevnica: DIGIVODA
 10. Seznanitev s Povabilom MKGP za oblikovanje Lokalnih akcijskih skupin za izvajanje LEADER/CLLD v programskem obdobju 2021(2023)-2027 (EKSRP, ESRR, ESS+); dopis 25. 10. 2021
 11. Zahtevek vodilnega partnerja LAS Posavje za stroške vodenja in animacije za obdobje od 01. 07. 2021 do 31. 10. 2021
 12. Razno

14. redna seja skupščine LAS Posavje:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnika 13. redne seje
 3. Seznanitev s prejetimi operacijami, oddanimi na 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2021 Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR
 4. Obravnava in sprejem Letnega načrta aktivnosti LAS Posavje za leto 2022
 5. Potrditev spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje 2014-2020
 6. Seznanitev s poročilom nadzornega odbora LAS Posavje
 7. Razno

Utrinki s sej: 

 

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43