IZVEDENA DELAVNICA ZA UPRAVIČENCE EKSRP - ODOBRENE OPERACIJE 2. javnega poziva LAS Posavje

08 Jul 2019

 

LAS Posavje je v petek, 5. julija 2019, v sejni sobi vodilnega partnerja - Regionalne razvojne agencije Posavje - izvedel delavnico za upravičence Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Prijaviteljem operacij, ki so bile po 2. javnem pozivu LAS Posavje za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja potrjene z odločbami Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, so bili na delavnici podani napotki in usmeritve za lažje izvajanje operacij. Delavnica je temeljila na pregledu zavezujoče pravne podlage, s poudarkom na Navodilih za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 in na Navodilih za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru CLLD za sklad EKSRP. Vodilni partner LAS Posavje je prisotnim nudil tudi osebna svetovanja.

Utrinki z delavnice:

 

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43