Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

IZVEDENA 22. SEJA OCENJEVALNE KOMISIJE LAS POSAVJE

21 Oct 2022

V sredo, 19. 10. 2022 je v sejni sobi RRA Posavje, vodilnega partnerja LAS Posavje, potekala 22. redna seja ocenjevalne komisije LAS Posavje. Seja je bila namenjena nadaljevanju pregleda vlog, ki so jih prijavitelji z območja LAS Posavje oddali na: 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2022 - EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA (EKSRP).

Predstavniki ocenjevalne komisije so na seji opravili pregled vlog skladno z dnevnim redom 22. seje Ok LAS Posavje:

  1. Potrditev dnevnega reda.
  2. Potrditev zapisnika 21. seje.
  3. Pregled ocenjevalnih listov za preverjanje z vidika kakovosti vlog, prejetih na 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2022 – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
  4. Razno

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43