IZVEDENA 21. SEJA OCENJEVALNE KOMISIJE LAS POSAVJE

14 Oct 2022

V sredo, 12. 10. 2022 je v sejni sobi RRA Posavje, vodilnega partnerja LAS Posavje, potekala 21. seja ocenjevalne komisije LAS Posavje. Seja je bila namenjena nadaljevanju pregleda vlog, ki so jih prijavitelji z območja LAS Posavje podali na 4. javni poziv za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2022 - EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA (EKSRP). 

Predstavniki ocenjevalne komisije so na seji opravili pregled vlog skladno z dnevnim redom 21. seje Ok LAS Posavje:

  1. Potrditev dnevnega reda.
  2. Potrditev zapisnika 20. seje.
  3. Pregled prejetih dopolnitev v okviru ugotavljanja administrativne popolnosti prispelih vlog za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2022 - 4. javnega poziva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
  4. Ugotavljanje upravičenosti prispelih vlog za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2022 - 4. javnega poziva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
  5. Razno

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43