IZVEDENA 13. SEJA SKUPŠČINE LAS POSAVJE

21 Dec 2020

V ponedeljek, 21. 12. 2020 je v spletni izvedbi potekala 13. redna seja skupščine LAS Posavje. 

Dnevni red seje:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 12. redne seje
3. Seznanitev s potrjenimi operacijami, oddanimi na 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja - EKSRP
4. Seznanitev s potrjenimi operacijami, oddanimi na 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo - ESPR
5. Seznanitev s potrjenimi operacijami, oddanimi na 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR
6. Obravnava in sprejem Letnega načrta aktivnosti LAS Posavje za leto 2021
7. Potrditev spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje 2014-2020
8. Razno

RRA Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, bo na organ upravljanja vložil 3. spremembo SLR LAS Posavje in po prejemu odločbe o potrditvi SLR razpisal 4. javni poziv LAS Posavje Evropskega sklada za regionalni razvoj predvidoma v prvi tretjini leta 2021.

Utrinki s seje:

  

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43