IZVEDENA 10. REDNA SEJA UO LAS POSAVJE

28 Oct 2022

V petek, 28. 10. 2022 je bila v prostorih Mestne občine Krško (sejna soba a) izvedena 10. redna seja Upravnega odbora LAS Posavje. Predstavniki Upravnega odbora so obravnavali sledeči dnevni red seje:

Dnevni red seje:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnika 9. redne seje
  3. Seznanitev z izstopom članice iz UO LAS Posavje
  4. Predstavitev operacij, prejetih na 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2022 – EKSRP
   1. 1_EKSRP: Občina Krško: FINI ODMIK;
   2. 2_EKSRP:CPT Krško: GO GREEN;
   3. 3_EKSRP:PGD Leskovec pri Krškem: Za varnost gre!;
   4. 4_EKSRP: Občina Sevnica: LOKALNO;
   5. 5_EKSRP: Borza vina d. o. o.: TaPoMEDLik;
   6. 6_EKSRP: Občina Brežice: Banova domačija – okusimo dediščino;
   7. 7_EKSRP: Zavod Knof so.p.: Dediščina prihodnosti;
   8. 8_EKSRP: KŠTM Sevnica: MISLIM MODRO
  5. Poročilo ocenjevalne komisije LAS Posavje o delu in seznam operacij, razvrščenih po doseženem številu točk za 4. javni poziv 2022 – EKSRP
  6. Obravnava operacij in izbor predlogov operacij za sofinanciranje za 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2022 – EKSRP
   1. 1_ EKSRP: Občina Krško: FINI ODMIK;
   2. 2_EKSRP:CPT Krško: GO GREEN;
   3. 3_EKSRP:PGD Leskovec pri Krškem: Za varnost gre!;
   4. 4_EKSRP: Občina Sevnica: LOKALNO;
   5. 5_EKSRP: Borza vina d. o. o.: TaPoMEDLik;
   6. 6_EKSRP: Občina Brežice: Banova domačija – okusimo dediščino;
   7. 7_EKSRP: Zavod Knof so.p.: Dediščina prihodnosti;
   8. 8_EKSRP: KŠTM Sevnica: MISLIM MODRO
  7. Organizacija strokovne ekskurzije za organe LAS Posavje
  8. Razno

Utrinki s seje: 

 

 

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43