IZ SREDSTEV ESPR POTRJENO SOFINANCIRANJE ZA TRI OPERACIJE, PREJETE NA 2. JAVNI POZIV LAS POSAVJE ESPR

04 Dec 2018

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je v torek, 4. decembra 2018, s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, prejela odločbe o pravici do sredstev za tri operacije, prejete na 2. javni poziv LAS Posavje ESPR.

Potrjene so operacije: »RIBA JE IN« (akronim: »RIBA«), »Ribe na šolskih krožnikih« (akronim: »Šolski krožniki«) in »Posavski ribji krog« (akronim: »Ribji krog«).

Operacija »Riba je IN«, prijavitelja Občine Sevnica, s parterji: KŠTM SEVNICA, DRUŠTVO KMETIC SEVNICA, DRUŠTVO KMETIC BREŽICE, DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA ARNIKA, DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA POD GORJANCI, KOSTANJEVICA NA KRKI, AKVAL d.o.o. in OBČINA KRŠKO, bo iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) sofinancirana v skupni višini do 199.993,15 €. Skupna vrednost celotne operacije je 272.522,50 €. Začetek izvajanja operacije je predviden za maj 2019, zaključek do 30. aprila 2021, izvajanje operacije pa bo potekalo v dveh fazah.

Operacija »Ribe na šolskih krožnikih«, prijavitelja Občine Krško, s parterji: RIBOGOJSTVO GORIČAR D.O.O., OBČINA SEVNICA, OŠ JURIJA DALMATINA, KRŠKO, VRTEC KRŠKO, OŠ BREŽICE in OŠ JOŽETA GORJUPA, KOSTANJEVICA, bo iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) sofinancirana v skupni višini do 185.619,00 €. Skupna vrednost celotne operacije je 239.727,35 €. Začetek izvajanja operacije je predviden za julij 2019, zaključek do 30. junija 2021, izvajanje operacije pa bo prav tako potekalo v dveh fazah.

Operacija »Posavski ribji krog«, prijavitelja Občine Radeče, s parterji KTRC RADEČE, RIBIŠKA DRUŽINA RADEČE in OŠ RADEČE, bo iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) sofinancirana v skupni višini do 120.528,04 €. Skupna vrednost celotne operacije je 142.611,42 €. Začetek izvajanja operacije je predviden za april 2019, zaključek do 30. septembra 2020, izvajanje operacije pa bo potekalo v dveh fazah.

 

Navedene operacije so bile konec junija 2018 oddane na 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Posavje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Po zaključenih postopkih odobritve operacij na nivoju LAS Posavje (avgust 2018) je Regionalna razvojna agencija Posavje predloge operacij posredovala v potrditev Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Gre za sofinanciranje operacije, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja na območju LAS Posavje 2014–2020, kazalniki in rezultati pa so skladni z Operativnim programom za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020.

 

Regionalna razvojna agencija Posavje ima trenutno odprti 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijska sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki se zaključi 13. 12. 2018.

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43