Čistopis spremenjenje Uredbe CLLD (UL št. 72/2017) in pojasnila glede prispevka v naravi v okviru spremenjene Uredbe CLLD

08 Jan 2018

Od 18. 12. 2017 je v veljavi spremenjena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uredba CLLD). Uredba CLLD je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 72/2017, čistopis Uredbe CLLD je dostopen tukaj

Pripravljena so tudi Pojasnila in koraki glede implementacije sprememb iz Uredbe CLLD glede prispevka v naravi, ki se nanašajo na financiranje operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Pojasnila je pripravil Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), preberete si jih lahko tukaj

 

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43