EKSRP: 20 milijonov eurov za naložbe v osnovna sredstva; objavljena dva javna razpisa

01 Sep 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo dva nova javna razpisa iz naslova Ukrepa 4 - Naložbe v osnovna sredstva,

in sicer, 8. javni razpis za Podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017, ki je namenjen vsem vrstam naložb na kmetijskih gospodarstvih razen nakupu kmetijske mehanizacije, ter 3. javni razpis iz naslova Podukrepa 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017, ki je namenjen kmetijam, samostojnim podjetnikom, posameznikom ter mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP). Za oba tipa naložb je razpisanih 20 mio. eurov nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 21. 8. 2017 do vključno 29. 11. 2017 do 24. ure.

Več informacij o razpisih najdete na: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43