Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

Delavnica za upravičence ESRR

06 Feb 2018

LAS Posavje je v sredo, 31. januarja 2018, v sejni sobi vodilnega partnerja RRA Posavje izvedel delavnico na temo Navodila OU na področju komuniciranja vsebin EKP 2014-2020 za sklad ESRR in Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 za sklad ESRR. 

Za upravičence projektov, ki so izbrani na 1. javnem pozivu LAS Posavje 2014-2020 za ESRR in potrjeni s strani MGRT smo pripravili navodila in obrazce ESRR, ki so dostopni na linku http://www.las-posavje.si/obrazci.html

Utrinki iz delavnice pa se nahajajo spodaj.

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43