Delavnica za upravičence ESPR

31 Jan 2018

LAS Posavje je v četrtek, 30. januarja 2018, v sejni sobi vodilnega partnerja RRA Posavje izvedel delavnico na temo Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru CLLD za sklad ESPR in Navodila organa upravljanja za obveščanje javnosti in označevanje aktivnosti v okviru OP ESPR. 

PP predstavitev se nahaja na naslednji povezavi: http://www.las-posavje.si/upload/editor/PP Navodila upravičencem ESPR.pdf.

Utrinki iz delavnice pa se nahajajo spodaj.

 

  

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43