Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

DELAVNICA ZA UPRAVIČENCE EKSRP (1. javni poziv LAS Posavje)

14 Sep 2018

LAS Posavje je v četrtek, 13. septembra 2018, v sejni sobi vodilnega partnerja - Regionalne razvojne agencije Posavje - izvedel delavnico za upravičence Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Prijaviteljem operacij, ki so bile po 1. javnem pozivu LAS Posavje za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja potrjene z odločbami Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, so bili na delavnici podani napotki in usmeritve za lažje izvajanje operacij. Delavnica je temeljila na pregledu zavezujoče pravne podlage, s poudarkom na Navodilih za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 in na Navodilih za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru CLLD za sklad EKSRP. Vodilni partner LAS Posavje je prisotnim nudil tudi osebna svetovanja.

PP Predstavitev za upravičence EKSRP (1. javni poziv LAS Posavje) se nahaja TUKAJ.

Utrinki iz delavnice: 

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43