DELAVNICA ZA POTENCIALNE UPRAVIČENCE ESRR

10 Jan 2018

Spoštovani,

 

v povezavi z izvajanjem operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje za črpanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) se vam najverjetneje porajajo mnoga vprašanja, zato vas vabimo na delavnico, na kateri vas bomo seznanili z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 za sklad ESRR in z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 za sklad ESRR.

 

Delavnica bo potekala v sredo, 31. januarja 2018, ob 10. uri v prostorih RRA Posavje, CKŽ 2, Krško.

Zaželeno je, da na delavnico povabite tudi vaše projektne partnerje.

 

Prosimo vas, da se na delavnico prijavite na naslov las.posavje@rra-posavje.si najkasneje do 23. januarja 2018.

 

Vljudno vabljeni!

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43