DELAVNICA ZA POTENCIALNE UPRAVIČENCE ESPR

10 Jan 2018

Spoštovani,

v povezavi z izvajanjem operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje za črpanje sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo se vam najverjetneje porajajo mnoga vprašanja, zato vas vabimo na delavnico, na kateri vas bomo seznanili z Navodili organa upravljanja za obveščanje javnosti in označevanje operacij v okviru OP za izvajanje ESPR v RS za obdobje 2014-2020 in z Navodili za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD za sklad ESPR.

Delavnica bo potekala v torek, 30. januarja 2018, ob 10. uri v prostorih RRA Posavje, CKŽ 2.

Zaželeno je, da na delavnico povabite tudi vaše projektne partnerje.

 

Prosimo vas, da se na delavnico prijavite na naslov las.posavje@rra-posavje.si najkasneje do 23. januarja 2018.

Vljudno vabljeni!

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43