9. SEJA OCENJEVALNE KOMISIJE LAS POSAVJE

31 Jan 2019

V ponedeljek, 28. 01. 2019 je v sejni sobi RRA Posavje, vodilnega partnerja LAS Posavje, potekala 9. seja ocenjevalne komisije LAS Posavje.

Seja je bila namenjena nadaljevanju pregleda vlog, ki so jih prijavitelji z območja LAS Posavje podali na 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 - EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA. Vodilni partner  LAS Posavje je na navedeni javni poziv v roku - do 13. 12. 2018 - prejel 5 vlog operacij, od tega eno za problemsko območje občine Radeče. Vloge so bile pregledane v skladu z navedenim dnevnim redom 9. seje ocenjevalne komisije LAS Posavje.

Dnevni red seje:

  1. Potrditev dnevnega reda.
  2. Potrditev zapisnika 8. seje.
  3. Pregled ocenjevalnih listov za preverjanje z vidika kakovosti vlog, prejetih na 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
  4. Razno

Ocenjevalna komisija LAS Posavje je tako zaključila s svojim delom v okviru 2. javnega poziva LAS Posavje - za sklad EKSRP. V skladu s Pravilnikom o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Posavje sledi obravnava prejetih in pregledanih operacij na 16. seji upravnega odbora LAS Posavje. Po navedeni seji bodo prijavitelji s strani vodilnega partnerja LAS Posavje pisno obveščeni o rezulatih.

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43