8. SEJA OCENJEVALNE KOMISIJE LAS POSAVJE

18 Jan 2019

V sredo, 16. 01. 2019 je v sejni sobi RRA Posavje, vodilnega partnerja LAS Posavje, potekala 8. seja ocenjevalne komisije LAS Posavje.

Seja je bila namenjena nadaljevanju pregleda vlog, ki so jih prijavitelji z območja LAS Posavje podali na 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 - EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA. Vodilni partner  LAS Posavje je na navedeni javni poziv v roku - do 13. 12. 2018 - prejel 5 vlog operacij, od tega eno za problemsko območje občine Radeče. Vloge so bile pregledane v skladu z navedenim dnevnim redom 8. seje Ok LAS Posavje.

Dnevni red 8. seje OK LAS Posavje: 

  1. Potrditev dnevnega reda.
  2. Potrditev zapisnika 7. seje
  3. Pregled prejetih dopolnitev v okviru ugotavljanja administrativne popolnosti prispelih vlog za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2019 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželj
  4. Ugotavljanje upravičenosti prispelih vlog za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2019 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
  5. Razno

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43