8. redna seja skupščine LAS Posavje

21 Nov 2018

8. redna seja skupščine LAS Posavje je potekala v torek, 20.11.2018 ob 14.00 uri v sejni sobi RRA Posavje.

Na skupščini so bile obravnavane sledeče točke:

  • Seznanitev s potrjenimi operacijami, oddanimi na 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018:
    • Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR
    • Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR
  • Obravnava in sprejem Letnega načrta aktivnosti LAS Posavje za leto 2019
  • Potrditev spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje 2014-2020 in spremembe meril, ki so sestavni del SLR.
  • Razno (ogled predstavitvenega filma dobrih praks LAS Posavje 2014-2020)

 

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43