7. SEJA OCENJEVALNE KOMISIJE LAS POSAVJE

18 Dec 2018

V ponedeljek, 17. 12. 2018 je v sejni sobi RRA Posavje, vodilnega partnerja LAS Posavje, potekala 7. seja ocenjevalne komisije LAS Posavje. Osrednja točka seje je bilo odpiranje vlog operacij, ki so jih prijavitelji z območja LAS Posavje podali na 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 - EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA. Vodilni partner  LAS Posavje je na navedeni javni poziv v roku - do 13. 12. 2018 - prejel 5 vlog operacij, od tega eno za problemsko območje občine Radeče.  Predstavniki ocenjevalne komisije so na seji opravili pregled administrativne popolnosti vlog.

Dnevni red 7. seje OK LAS Posavje: 

  1. Potrditev dnevnega reda.
  2. Potrditev zapisnika 6. seje.
  3. Predstavitev razpisne dokumentacije javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
  4. Ugotavljanje administrativne popolnosti prispelih vlog za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
  5. Razno

Utrinki s seje: 

 

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43