7. seja NO LAS Posavje

13 Feb 2019

V torek, 12. 02. 2019 je v sejni sobi RRA Posavje, vodilnega partnerja LAS Posavje, potekala 7. redna seja nadzornega odbora LAS Posavje.

 

Dnevni red seje je bil sledeč:

 

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnika 6. redne seje
  3. Seznanitev s Poročilom o vmesnem vrednotenju
  4. Seznanitev s projekti, potrjenimi na 2JP EKSRP
  5. Seznanitev z objavo 3JP ESPR
  6. Seznanitev s pričetkom izvajanja projektov sodelovanja LAS Posavje
  7. Razno

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43