7. redna seja skupščine LAS Posavje

29 Mar 2018

7. redna seja skupščine LAS Posavje je potekala v četrtek, 22.3.2018 ob 14.00 uri v sejni sobi A Občine Krško.

Na skupščini so bile obravnavane sledeče točke:

  • Seznanitev s čistopisom Poslovnika skupščine LAS Posavje 2014-2020
  • Seznanitev s Poročilom o delu LAS Posavje 2014-2020 za leto 2017
  • Obravnava in sprejem Letnega načrta aktivnosti LAS Posavje za leto 2018
  • Potrditev projektov sodelovanja:
    • Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem (MaB)
    • Pametne vasi za jutri
  • Razno (Strokovna ekskurzija za člane LAS Posavje - ogled dobrih praks v Piemonte v Italijo 12. - 14. 4. 2018)

 

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43