6. redna seja upravnega odbora LAS Posavje

16 Dec 2016

Na 6. redni seji upravnega odbora LAS Posavje dne 14.12.2016 so bile obravnavane sledeče zadeve:

  • Razširitev upravnega odbora LAS Posavje na podlagi sklepa skupščine
  • Seznanitev s čistopisom Poslovnika upravnega odbora Lokalne akcijske skupine Posavje
  • Določitev višine članarine LAS Posavje za leto 2017
  • Predlog Letnega načrta aktivnosti za leto 2017
  • Predlog Javnega poziva za zunanje neodvisne člane ocenjevalne komisije v okviru uresničevanja ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje za obdobje 2016-2020
  • Predlog zahtevka vodilnega partnerja za pod ukrep CLLD: pripravljalna podpora
  • Predlog zahtevka vodilnega partnerja za stroške vodenja LAS in dopolnitve SLR LAS Posavje 2014 – 2020
  • Predlog zahtevka vodilnega partnerja za stroške vodenja LAS Posavje 2007 - 2013

 

     

 

    

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43