5. Slovenski podeželski parlament, ki bo 8. in 9. oktobra v Halozah z zaključkom v Majšperku.

30 Sep 2019

Vljudno vabljeni na 5. Slovenski podeželski parlament, ki bo 8. in 9. oktobra v Halozah z zaključkom v Majšperku. Glavna tema tokratnega posveta je Skupna kmetijska politika 2021-2027.

1. dan: torek, 8. 10. 2019

Prvi dan popoldan bodo potekale razprave v devetih delovnih skupinah, ki bodo zasedale razpršene po slikovitih Halozah. Udeleženci boste lahko iskali rešitve za izzive novega programskega obdobja 2021-2027. Lokacije bodo sporočene naknadno. Zvečer se udeleženci zberete v v Kulturnem poslovnem centru Majšperk, kjer bo potekala slovesna razglasitev slovenskega predstavnika za Evropsko nagrado za razvoj podeželja 2020 in inovativnega novega pristopnika za leto 2018 (v okviru projekta NEWBIE).

 

Delavnica

Nosilec

  1. Podpora vzdržnim dohodkom kmetij

Biotehniška fakulteta UL (dr. Marko Lovec)

  1. Krepitev tržne usmerjenosti in povečanje konkurenčnosti

Biotehniška fakulteta UL (dr. Luka Juvančič)

  1. Verige vrednosti

GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (Nina Barbara Križnik) in Zadružna zveza Slovenije (mag. Anita Jakuš)

  1. Podnebne spremembe in učinkovito upravljanje naravnih virov

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (dr. Franc Bavec) in Zavod za gozdove Slovenije (mag. Andrej Breznikar)

  1. Biotska raznovrstnost

Kmetijski inštitut Slovenije (mag. Tomaž Cunder)

  1. Mladi in novi kmetje

Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo (dr. Irma Potočnik Slavič)

  1. Socialna vključenost, lokalni razvoj na podeželskih območjih (pristop LEADER/CLLD) in lokalna ekonomija (v angleščini!)

Društvo za razvoj slovenskega podeželja (Aleš Zidar, Goran Šoster)

  1. Kakovost hrane, zdravja in dobrobit živali

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (Gabrijela Salobir)

  1. Prenos znanja, inovacij in digitalizacija v kmetijstvu

Društvo za marketing Slovenije (Tanja Kavran), Sindikat kmetov Slovenije (Jernej Redek), Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (dr. Miran Lakota)

 

  1. dan: sreda, 9. 10. 2019

Drugi dan dopoldan bo potekalo poročanje zaključkov in ugotovitev po delavnicah v obliki panelne razprave z uglednimi gosti. Možnost razprave bodo imeli tudi vsi udeleženci, ki niso mogli biti prisotni na posamezni delavnici. Dogodek se bo zaključil s priporočili 5. podeželskega parlamenta.


 
Prosimo vas, da informacijo o dogodku s povabilom k udeležbi objavite na vaših spletnih straneh oz. povabite preko vaših komunikacijskih kanalih!

Več o  dogodku.

Prijava je do srede, 2. 10. 2019!

 

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43