5. redna seja Upravnega odbora LAS Posavje

17 Dec 2020

V četrtek, 17. 12. 2020 je v spletni izvedbi potekala 5. redna seja Upravnega odbora LAS Posavje. 

Predstavniki Upravnega odbora so obravnavali sledeči

dnevni red seje:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnika 4. redne seje
  3. Predlog višine članarin LAS Posavje za leto 2021
  4. Predlog letnega načrta aktivnosti LAS Posavje 2014–2020 za leto 2021
  5. Seznanitev z dopisom MGRT, z dne 23. 11. 2020 in Predlog 3. spremembe SLR LAS Posavje
  6. Podaljšanje mandata članom Ocenjevalne komisije LAS Posavje
  7. Zahtevek vodilnega partnerja LAS Posavje za stroške vodenja in animacije za obdobje od 01. 07. 2020 do 31. 10. 2020
  8. Nabava promocijskega materiala LAS Posavje
  9. Seznanitev z izstopom in izbrisom članov v LAS Posavje 2014–2020
  10. Razno

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43