4. redna seja upravnega odbora LAS Posavje

14 Aug 2020

V torek, 11. 08. 2020 je v sejni sobi A Občine Krško, potekala 4. redna seja upravnega odbora LAS Posavje.

Seja je bila v osrednjem delu namenjena izboru operacij za sofinanciranje, ki jih je RRA Posavje, vodilni parner LAS Posavje prejel na:

 • 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP),
 • 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega sklada za pomorstvo in  ribištvo (ESPR) in
 • 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Prijavitelji bodo o rezultatih s strani vodilnega partnerja LAS Posavje pisno obveščeni v naslednjih dneh.

 

Dnevni red seje:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnika 3. redne seje
 3. Predstavitev operacij, prejetih na:
  1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 – EKSRP
  2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 – ESPR
  3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 – ESRR in
  4. Poročilo ocenjevalne komisije LAS Posavje o delu in seznam operacij, razvrščenih po doseženem številu točk za javne pozive 2020 – EKSRP, ESPR in ESRR
 4. Obravnava operacij in izbor predlogov operacij za sofinanciranje za:
  1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 – EKSRP
  2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 – ESPR
  3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 – ESRR
 5. Sklic 13. redne seje skupščine
 6. 10. zahtevek vodilnega partnerja LAS Posavje za stroške vodenja in animacije za obdobje od 01. 03. 2020 do 30. 06. 2020
 7. Seznanitev s prijavo/udeležbo predstavnikov LAS Posavje na strokovni ekskurziji DRSP: Upravljanje varovanih območij in Pametne vasi v Estoniji in Latviji
 8. Pobude in predlogi

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43