2. DOPISNA SEJA UPRAVNEGA ODBORA LAS POSAVJE in NAPOVED OBJAVE JAVNIH POZIVOV LAS POSAVJE

17 Apr 2020

V sredo, 15. 04. 2020 in četrtek, 16. 04. 2020 je na LAS Posavje potekala 2. dopisna seja upravnega odbora LAS Posavje. Člani upravnega odbora so obravnavali sledeči dnevni red:

  1. zahtevek vodilnega partnerja LAS Posavje za stroške vodenja in animacije za obdobje od 1. 11. 2019 do 29. 2. 2020
  1. Seznanitev z Odločbo MKGP o potrditvi Spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje, podane 29. 11. 2019 (prejem Odločbe: 14. 04. 2020) in določitev rokov javnih pozivov LAS Posavje za leto 2020.

a) Določitev roka objave in zaprtja 3. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 za: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)

b) Določitev roka objave in zaprtja 4. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 za: Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR)

c) Določitev roka objave in zaprtja 3. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 za: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

Na podlagi prejete Odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 33151-9/2015/78 o potrditvi spremembe SLR LAS Posavje in sprejetih sklepov na 2. dopisni seji upravnega odbora LAS Posavje, bo vodililni partner LAS Posavje, t. j. Regionalna razvojna agencija Posavje, v ponedeljek 20. 04. 2020 objavila JAVNE POZIVE za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020

  • EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA (EKSRP): s skupno 382.831,27 EUR razpoložljivih sredstev za sofinanciranje operacij.
  • EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO (ESPR): s skupno 617.264,97 EUR razpoložljivih sredstev za sofinanciranje operacij 
  • EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ (ESRR): s skupno 291.860,96 EUR razpoložljivih sredstev za sofinanciranje operacij. 

Rok za prijavo na navedene javne pozive je 18. 6. 2020.

Razpisna dokumentacija in vse informacije bodo objavljene na spletni strani www.las-posavje.si.

     

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43