17. SEJA UO LAS POSAVJE

09 May 2019

V torek, 07. 05. 2019 je v sejni sobi RRA Posavje, vodilnega partnerja LAS Posavje, potekala 17. redna seja upravnega odbora LAS Posavje.

Seja je bila v osrednjem delu namenjena izboru nadomestinih članov ocenjevalne komisije LAS Posavje. Upravni odbor je za nadomestne člane ocenjevalne komisije potrdil sledeče: Dr. Blaž Rodič, Jože Ocepek in Dubravka Kalin. Izbor je potekal na podlagi prijavnic, ki so jih kandidati podali na Javni poziv za zunanje neodvisne člane ocenjevalne komisije v okviru uresničevanja ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje za obdobje 2016-2020, ki je bil objavljen 19. 12. 2016.

Dnevni red seje:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnika 16. redne seje
  3. Izbor in potrditev nadomestnih članov ocenjevalne komisije LAS Posavje
  4. Razno

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43