16. SEJA UPRAVNEGA ODBORA LAS POSAVJE

07 Feb 2019

V torek, 05. 02. 2019 je v sejni sobi RRA Posavje, vodilnega partnerja LAS Posavje, potekala 16. redna seja upravnega odbora LAS Posavje.

Seja je bila v osrednjem delu namenjena izboru operacij za sofinanciranje, ki jih je vodilni parner LAS Posavje prejel na 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 - EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA (Prijavitelji bodo o rezultatih s strani vodilnega partnerja LAS Posavje pisno obveščeni v naslednjih dneh).

Prav tako je bil na seji potrjen:

- predlog razpisne dokumentacije za 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2019 za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo(ESPR) - javni poziv bo objavljen v februarju, kot tudi

- predlog poročila Vrednotenja SLR LAS Posavje, ki smo ga opravili za obdobje do 31. 12. 2018 (končno poročilo bo objavljeno v marcu).

Dnevni red seje:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnika 15. redne seje
 3. Predstavitev operacij, prejetih na 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 – EKSRP in Poročilo ocenjevalne komisije o delu in seznam operacij, razvrščenih po doseženem številu točk
 4. Izbor predlogov operacij za sofinanciranje za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – EKSRP
 5. Sklic 9. redne seje skupščine
 6. Predlog razpisne dokumentacije za 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2019 za: Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo(ESPR)
 7. Vrednotenje SLR LAS Posavje – poročilo
 8. Seznanitev s pričetkom izvajanja aktivnosti projektov sodelovanja LAS Posavje: a) EKSRP – Pametne vasi za jutri; b) EKSRP – Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem; c)ESPR – Ocenjevanje ribjih izdelkov
 9. Seznanitev oz. potrditev udeležbe predsednice LAS Posavje na dogodku »Smart Eco-Social Villages« v Bruslju
 10. Članstvo v LAS Posavje 2014–2020: a) Seznanitev z izstopom članov LAS Posavje 2014–2020
 11. Pobude in predlogi

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43