15. SEJA Ocenjevalne komisije LAS Posavje

31 Jul 2020

V četrtek, 30. 07. 2020 je v sejni sobi RRA Posavje, vodilnega partnerja LAS Posavje, potekala 15. seja ocenjevalne komisije LAS Posavje. Seja je bila namenjena nadaljevanju pregleda vlog, ki so jih prijavitelji z območja LAS Posavje podali na javne poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020, na:

- 3. javni poziv EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA (EKSRP)

- 3. javni poziv EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ (ESRR)

- 4. javni poziv EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO (ESPR).

Predstavniki ocenjevalne komisije so na seji opravili pregled vlog skladno z dnevnim redom 15. seje Ok LAS Posavje:

  1. Potrditev dnevnega reda.
  2. Potrditev zapisnika 14. seje.
  3. Pregled ocenjevalnih listov za presojo z vidika kakovosti vlog, prejetih na 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 - Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
  4. Pregled ocenjevalnih listov za presojo z vidika kakovosti vlog, prejetih na 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 - Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.
  5. Pregled ocenjevalnih listov za presojo z vidika kakovosti vlog, prejetih na 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 - Evropskega sklada za regionalni razvoj.
  6. Razno

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43