15. redna seja upravnega odbora LAS Posavje

19 Nov 2018

V četrtek, 15. 11. 2018, je na sedežu  RRA Posavje, potekala 15. redna seja upravnega odbora LAS Posavje.

Na seji so bile obravnavane sledeče točke dnevnega reda: 

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnika 14. redne seje
  3. Predlog spremembe SLR
  4. Sprememba Uredbe CLLD
  5. Vrednotenje SLR LAS Posavje: a) Ponudba za izvedbo vrednotenja SLR Posavje
  6. Članarine LAS Posavje: a) Neplačniki članarin LAS Posavje b) Predlog višine članarin LAS Posavje za leto 2019
  7. Predlog letnega načrta aktivnosti LAS Posavje 2014–2020 za leto 2019
  8. Pobude in predlogi

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43