14. SEJA Ocenjevalne komisije LAS Posavje

23 Jul 2020

V sredo, 22. 07. 2020 je v sejni sobi RRA Posavje, vodilnega partnerja LAS Posavje, potekala 14. seja ocenjevalne komisije LAS Posavje. Seja je bila namenjena nadaljevanju pregleda vlog, ki so jih prijavitelji z območja LAS Posavje podali na javne poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020, na:

- 3. javni poziv EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA (EKSRP)

- 3. javni poziv EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ (ESRR)

- 4. javni poziv EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO (ESPR).

Predstavniki ocenjevalne komisije so na seji opravili pregled vlog skladno z dnevnim redom 14. seje Ok LAS Posavje.

  1. Potrditev dnevnega reda.
  2. Potrditev zapisnika 13. seje.
  3. Pregled prejetih dopolnitev v okviru ugotavljanja administrativne popolnosti prispelih vlog za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 za:
  • javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja,
  • javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo,
  • javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega sklada za regionalni razvoj.
  1. Ugotavljanje upravičenosti prispelih vlog za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 za:
  • javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja,
  • javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo,
  • javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega sklada za regionalni razvoj.

5. Razno. 

 

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43