13. SEJA Ocenjevalne komisije LAS Posavje

23 Jun 2020

V ponedeljek, 22. 06. 2020 je v sejni sobi RRA Posavje, vodilnega partnerja LAS Posavje, potekala 13. seja ocenjevalne komisije LAS Posavje. Osrednja točka seje je bilo odpiranje vlog operacij, ki so jih prijavitelji z območja LAS Posavje podali na javne poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020, in sicer na:

- 3. javni poziv EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA (EKSRP)

- 3. javni poziv EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ (ESRR)

- 4. javni poziv EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO (ESPR).

Predstavniki ocenjevalne komisije so na seji opravili pregled administrativne popolnosti vlog.

Dnevni red 13. seje OK LAS Posavje: 

       1. Potrditev dnevnega reda.

 1. Imenovanje predsednika ocenjevalne komisije LAS Posavje za
 • 3. javni poziv LAS Posavje za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja,
 • 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in
 • 3. avni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 1. Potrditev zapisnika 12. seje.
 2. Predstavitev razpisne dokumentacije:
  1. 3. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja,
  2. 4. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo,
  3. 3. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 3. Ugotavljanje administrativne popolnosti prispelih vlog na:
  1. 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja,
  2. 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo,
  3. 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 4. Razno.

Utrinki s seje: 

  

  

  

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43