13. redna seja upravnega odbora LAS Posavje

13 Mar 2018

Na 13. redni seji upravnega odbora LAS Posavje, ki je potekala v petek, 09. 03. 2018, so bile obravnavane sledeče teme:

  1. Predlog poročila o delu LAS Posavje 2014-2020 za leto 2017
  2. Predlog razpisne dokumentacije za 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018:  a) za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), b) za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR)
  3. Predlog pogodbe o sodelovanju pri izvedbi operacije v okviru Strategije lokalnega razvoja
  4. Seznanitev s predlogi projektov sodelovanja: a) "Razvoj in trženje lokanih produktov regij JV Slovenije in Posavja", b) "Mreža postajališč za avtodome regij JV Slovenije in Posavja", c) "Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem (MaB)"
  5. Sklic seje skupščine
  6. Pobude in predlogi 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43