12. redna seja upravnega odbora LAS Posavje

18 Dec 2017

Na 12. redni seji upravnega odbora LAS Posavje, ki je potekala v četrtek, 14. 12. 2017, so bile obravnavane naslednje teme:

  1. Predlog 3. zahtevka vodilnega partnerja za stroške vodenja in animacije za obdobje od 1. 7. 2017 do 31. 10. 2017
  2. Članarine LAS Posavje: a) Neplačniki članarin LAS Posavje 2014-2020, b) Neplačniki članarin LAS Posavje 2007-2013, c) Predlog višine članarin LAS Posavje 2014-2020 za leto 2018
  3. Predlog letnega načrta aktivnosti LAS Posavje 2014-2020 za leto 2018
  4. Seznanitev z odgovorom MKGP na dopis »Uresničevanje programa CLLD«, z dne 01. 09. 2017, št. zadeve: 3310-31/2014/82 z dne, 26. 09. 2017
  5. Seznanitev s predlogi projektov sodelovanja: a) »DOMUS HORTUS - domači vrt - inovativna mobilna visoka greda za urbana okolja v javni upravi in drugod«, b) »Knjižnica - srce lokalne skupnosti
  6. Članstvo v LAS Posavje 2014-2020: a) Potrditev novega člana, b) Seznanitev z izstopom/prenehanjem članov LAS Posavje 2014-2020

 

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43