10. redna seja upravnega odbora LAS Posavje

14 Jul 2017

Na 10. redni seji upravnega odbora LAS Posavje, ki je potekala v torek, 20. 6. 2017, so bile obravnavane naslednje teme:

 1. Poročila ocenjevalne komisije:
  • administrativne popolnosti vlog
  • pogojev upravičenosti
  • o delu in seznam operacij, razvrščenih po doseženem številu točk
 2. Izbor predlogov operacij za sofinanciranje za sklad:
  • Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja - EKSRP
  • Evropski sklad za regionalni razvoj - ESRR
  • Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo - ESPR
 3. Sklic 6. seje skupščine LAS Posavje

vse novice
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43