Lokalna akcijska skupina Posavje 2014 - 2020

AKTUALNI

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Posavje,

 je dne 24. 8. 2021 objavila:

JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2021 

EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ (ESRR).

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 299.408,56 EUR.

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2021, in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Rok za prijavo na javni poziv je 14. 10. 2021.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani 4. javni poziv ESRR (las-posavje.si)

Dodatne informacije o javnem pozivu daje vodilni partner LAS Posavje, in sicer:

  • po telefonu: 040 323 127, vsak delovnik med 9. in 14. uro,
  • po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si  
  • osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja, Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško.
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43